Vaksessies eerste ronde

Parallelprogramma

Vaksessies ronde 1

VMSZ
A) Mediation in strafzaken: een waardevolle bijdrage voor traumaverwerking

Ingrijpende ervaringen kunnen diepe impact hebben en mensen niet alleen lichamelijk maar ook psychisch verwonden. Zo’n psychische verwonding wordt ook wel (psycho)trauma genoemd. Of iemand trauma ontwikkelt, hangt onder andere af van de aard en intensiteit van de ervaring, en ook van nazorg en sociale steun achteraf.

Mediation in strafzaken is een intensieve korte interventie waarin twee gespecialiseerde mediators het gesprek tussen verdachte en slachtoffer begeleiden om het gebeurde met en naar elkaar uit te bespreken en na te gaan wat nodig is om emotionele, materiële en lichamelijke schade te herstellen. Deze confrontatie kan voor slachtoffers bijdragen aan het verminderen van onder andere angstgevoelens en een closure. Voor verdachten kan het onder meer bijdragen aan herstel en – blijkt uit onderzoek – de kans op recidive verlagen.

Leer wat trauma is en hoe het kan ontstaan, welke impact dit op iemand kan hebben en hoe mediation in strafzaken een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verwerkingsproces voor zowel slachtoffer, als verdachte/dader.

Rebecca Leeuwenberg, MfN-register rechtbank mediator in strafzaken, bestuurslid VMSZ
Anne Marsman, psycholoog, initiatiefnemer van Traumanet.nl, trainer Trauma Company


NIP
B) Team Readiness: interculturele competenties in cultureel diverse teams

We horen vaak genoeg dat samenwerken in diverse teams leidt tot ongekende rijkdom. Waarom denken we vaak dat het toch al goed gaat met ons (cultureel) diverse team?

In deze workshop kijken we naar de dynamiek in (cultureel) diverse teams. Deze teams hebben drie opties: teamleden kunnen net zo goed presteren als in minder diverse teams, zij kunnen in conflict met elkaar raken, of ze kunnen creatiever zijn en beter samenwerken dan minder diverse teams. Wat hebben (cultureel) diverse teams nodig om conflicten te vermijden en hun creatieve potentieel te ontplooien? De workshop kijkt naar de drie meest relevante hindernissen voor (cultureel) diverse teams. Hoe kunnen teamleden deze hindernissen overwinnen door te investeren in hun interculturele competenties?

Ursula Brinkmann, oprichter en directeur Intercultural Business Improvement


VMO
C) Luisteren om te begrijpen

Het vertrouwen van de burger in de overheid en het vertrouwen van de overheid in de burger staan onder druk. Dit onderwerp stond centraal bij het Jaarcongres 2023 van de VMO (juni). In deze vaksessie verzorgen Marion en Laura een inhoudelijke verdieping vanuit de Nationale ombudsman. Wat doet hij, waarom en waartoe?

Wat de ombudsman tegenkomt in zijn werk:

  • burgers die zich niet gehoord voelen en niet serieus genomen worden.
  • een reflex bij de overheid om te kiezen voor meer regels en verregaande juridisering.

Waar de ombudsman de overheid toe uitdaagt:

  • vaker, eerder en beter luisteren naar burgers. Luisteren om te begrijpen.
  • het goede gesprek voeren met burgers over wat zij nodig hebben.
  • als overheid een realistisch beeld schetsen over de inspanning die zij kan en wil verrichten, zonder beloftes te doen die ze niet kan waarmaken.

Er wordt uitgebreid ingegaan op het instrument ombudsbemiddeling. De verbindende kracht ervan maakt dat dit instrument zich bij uitstek leent voor herstel van de verstoorde relatie tussen burger en overheid. Ook wordt ingegaan op de (meer) waarde van mediation.

Marion van Dam, strategisch adviseur en ombudsbemiddelaar Nationale ombudsman
Laura van der Krogt, adviseur kwaliteit/klachtbehandeling en ombudsbemiddelaar Nationale ombudsman


D) Herstelmediation met de overheid, eerste ervaringen

Herstelmediation komt er aan op gebieden waar de overheid haar burgers ernstig in de steek heeft gelaten. De domeinen zijn bekend: Toeslagaffaire, de schade door de gaswinning in Groningen, en zo meer. In deze sessie vertellen drie mediators over hun eerste ervaringen met herstelmediations die gaande zijn in de bezwaarfase van de hersteloperatie toeslagen. Uiteraard zonder man en paard te noemen, in verband met de vertrouwelijkheid van de mediations.

Ali al Hadaui, MfN-registermediator, trainer, eigenaar Koek en Ei Mediation
Ido van der Waal, MfN-registermediator, eigenaar Altena arbeidsmediation en conflictinnovatie
Ton Westerduin, MfN-registermediator, organisatieadviseur en trainer

Moderators:
Patricia Stoot, MfN-registermediator Stoot.com Mediation & Conflictcommunicatie
Dick Allewijn, MfN-registermediator, trainer, emeritus hoogleraar Mediation


E) In gesprek met de persoon van de mediator

Tijdens mediations staan, logischerwijs, de gespreksdeelnemers met hun kwestie centraal. Maar er is nog een gespreksdeelnemer: de mediator. Iedere mediator neemt, ondanks een neutrale houding, eigen levenservaringen mee naar de mediationtafel. De mediator als persoon doet er toe en maakt het verschil. Wie is die mediator eigenlijk?

Mediators Elisabeth (circa 1 jaar ervaring) en Orlando (circa 10 jaar ervaring) onderzoeken in deze interactieve workshop persoonlijke drijfveren, dilemma’s, afwegingen en overwegingen. Zo spreken ze onder andere over de vraag waarom ze zijn begonnen, en hoe. Hoe vinden ze hun weg als ondernemer, hoe navigeren ze? Hoe werken ze aan werkgeluk?

Hoe je eigenlijk altijd ‘een starter’ blijft. Met steeds meer ervaring maar ook met telkens weer nieuwe vragen, nieuwe verwondering. Hoe je elkaar kunt inspireren, of je nu 3 of 33 mediations hebt gedaan.

Doe mee aan dit Goede Gesprek, of je nu net de opleiding hebt afgerond of al vele jaren een mediationpraktijk voert: breng jezelf mee!

Orlando Adolphus, MfN-registermediator, coach, teamcoach en trainer De Regie
Elisabeth de Rosa, MfN-registermediator en coach EDR Mediation & Coaching


PBM
F) Zakelijke mediation: wat is de gewenste aanpak?

Platform Business Mediation (PBM) heeft in samenwerking met het Montaigne Centrum van de UU een vervolgonderzoek ingesteld naar de kansen en belemmeringen voor zakelijke mediation in Nederland.

Vijf jaar na het oorspronkelijke onderzoek zijn advocaten en bedrijven weer gevraagd naar hun ervaringen met zakelijke mediation. Wat is hun behoefte, welke verwachtingen hebben zij en wat is er in die tijd veranderd?

Tijdens deze workshop presenteren we de eerste resultaten van het onderzoek, dat begin 2024 zal worden gepubliceerd, gevolgd door een discussie over de vraag hoe je als zakelijke mediator optimaal kunt inspelen op de wensen van de zakelijke markt. Wat werkt goed en wat juist niet? Op zoek naar do’s & don’ts voor zakelijke mediation.

Manon Schonewille, zakelijke mediator, partner Mundi Mediatores, lid PBM, bestuurslid IMI, International Mediation Institute
Eva Schutte, zakelijke mediator ReulingSchutte, lid PBM
Marc Simon Thomas, onderzoeker Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging Universiteit Utrecht
Olga Korneeva, mediator, secretaris IMI-bestuur, International Mediation Institute


VMN
G) Trouwen en scheiden in fiscaal-juridisch perspectief

Maak nader kennis met fiscaal-juridische zaken die spelen bij het aangaan van een huwelijk en bij een scheiding. Het belang van goede afspraken maken en alles goed regelen staat buiten kijf en wordt door iedereen onderschreven. Maar wat zijn die goede afspraken? En goed regelen: hoe doe je dat? Wat kun je als mediator hierin betekenen, en wat moet je weten? In deze sessie wordt een aantal issues nader belicht:

  • Het fiscaal partnerschap, zegen of nachtmerrie?
  • Fiscale aspecten van partneralimentatie: wanneer is het aftrekbaar en wanneer niet?
  • Huwelijkse voorwaarden: toepassingen van de notariële breukdelengemeenschap.

Frits van der Kamp, fiscaal juridisch adviseur en docent Universiteit Tilburg


H.) Veelzijdige potentie van mediation in het ziekenhuis
Een overzicht van mogelijkheden.

De ziekenhuiszorg heeft een gesloten, hiërarchische en tegelijkertijd familiaire cultuur waarin conflicterende belangen en een hoge werkdruk aan de orde van de dag zijn. Het complexe samenspel van patiëntenzorg, productie, onderwijs en wetenschap zorgt voor spanningen tussen de verschillende domeinen. Door de wederkerige afhankelijkheid van ziekenhuismedewerkers is de drempel om conflicten te bespreken hoog. Gelukkig hebben ziekenhuismedewerkers al communicatievaardigheden, maar het versterken van conflicthanteringsvaardigheden draagt bij aan de kwaliteit van teamwork, het leerklimaat en de prestaties van medewerkers. Mediation heeft potentieel in deze context, zowel voor toepassing als voor het aanleren van vaardigheden op de werkvloer. Deze workshop biedt de mediator de benodigde taal en context om in de ziekenhuiszorg aan de slag te kunnen.

Wassima Ajarai, HR-adviseur Erasmus MC
Judith Godschalx-Dekker, MfN-registermediator, jurist & psychiater/teamleider ziekenhuispsychiatrie en medische psychologie Flevoziekenhuis Almere en St. Jansdal Lelystad voor GGZ Centraal
Madzy Maljaars-Hendrikse, MfN-registermediator, interne arbeidsmediator Erasmus MC


NVVMA
I) Actualiteiten tuchtrecht voor mediators

De onafhankelijke tuchtrechtspraak is een belangrijk instrument om de kwaliteit van de beroepsgroep van de MfN-registermediator te borgen en te verbeteren. Het vak van mediator is immers continu in ontwikkeling. Daarom programmeren we ook dit jaar een workshop actualiteiten tuchtrecht.

In deze interactieve workshop wordt aan de hand van relevante en recente tuchtrechtspraak ingegaan op de ontwikkelingen in het tuchtrecht voor mediators: wat betekenen zij voor de wijze van praktijkvoering? Waar moet je op letten wil je niet in strijd komen met de gedragsregels voor mediators? Daarnaast worden praktische tips gegeven voor het voorkomen van klachten en voor het handelen bij (dreiging van) een klacht.

Namens de Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten (NVVMA) nemen Casper Schouten en Bénine van Huisstede-Zeijlstra je mee op reis door de relevante tuchtrechtspraak en delen zij hun ervaring vanuit de dagelijkse praktijk.

Bénine van Huisstede-Zeijlstra, MfN-registermediator ReulingSchutte, bestuurslid NVVMA
Casper Schouten, partner en MfN-registermediator ReulingSchutte


J) Mediation met de systeembril: is dat mogelijk voor de MfN-registermediator?

(maximaal 25 deelnemers – dit maximum is bereikt – deze workshop is VOL)

Conflicten binnen een medische vakgroep of maatschap vragen niet uitsluitend om kennis van conflicten maar ook om kennis van groepsdynamiek en systeemdenken. Zodra een mediation bestaat uit meer dan twee partijen is er sprake van groepsmediation. Als mediator sluit je aan bij bestaande dynamiek; dit proces versterkt zich bij meer partijen.

In je rol als MfN-registermediator bij complexe groepsconflicten beschik je over mogelijkheden maar heb je tegelijkertijd ook te maken met kaders waarbinnen je als mediator kunt handelen.

Wat zijn je mogelijkheden als MfN-mediator? Welke rol pak je? Welke methodieken vanuit het systeemdenken worden onderbouwd door de organisatiepsychologie en – anderzijds – welke modellen dragen juist bij aan verdere polarisering en stereotypering?

Aan de hand van casuïstiek en interactieve discussies leer je welke methodieken je effectief kunt inzetten.

Deze workshop is interessant voor mediators die te maken hebben met (terugkerende) conflicten in samenwerkingsverbanden. De casuïstiek komt uit de medische praktijk.

Anne-Marie de Vries-van Dijen, MfN-registermediator Maatwerk Medische Mediaton en spoedeisende hulparts knmg