Orlando Adolphus

Orlando heeft bijna 10 jaar ervaring als MfN-registermediator. Zijn specialisme is arbeidsmediation, groepsmediation en zakelijke mediation.

Hij beschikt over de talenten: integer zijn, goed kunnen luisteren, verbinden, resultaatgericht zijn, positief, vriendelijk zijn doch kritisch en biedt daarmee een veilige ruimte voor partijen om zich kwetsbaar op te stellen en vanuit lef in dialoog te treden. Orlando prikkelt en daagt uit om lastige kwesties bespreekbaar te maken. Met zijn stijl nodigt hij gespreksdeelnemers uit om de mens achter de persoon (weer) te ontmoeten.

Wat hij feilloos kan is een kwestie van een organisatie of één of meerdere partijen vanuit verschillende invalshoeken doorgronden en hierin snel tot de kern komen. Door nieuwsgierig te zijn en ook de focus te houden. Ook heeft hij oog voor hoe de kwestie zich verhoudt tot de context en wat er nodig is om de uitkomst op lange termijn te verankeren. Dit doet hij door het blenden van zijn expertises van coach, teamcoach, trainer, mediator en zijn achtergrond als HR-professional. Zijn toegevoegde waarde zit in het doorzien hoe de kwestie zich verhoudt binnen de dynamiek tussen mensen onderling & de organisatie. Door zijn resultaatgerichtheid is het resultaat altijd concreet en door het borgen toekomstbestendig.

Zijn opdrachtgevers en samenwerkingspartners zijn zeer divers en bestaan uit onder meer de volgende organisaties: gemeente Amsterdam, Kwadraad, Franciscus ziekenhuis, Groeii, SWKgroep, Buurtwerk, Reclassering Nederland, Arriva, MOC ’t Kabouterhuis, Pieter van Foreest, Zorgpartners Midden-Holland, Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer, SHG Groep, Omgevingsdienst Haaglanden, gemeente Utrecht, Woonpartners, Vivre verloskunde, Cyclus, Lederland, Lentiz onderwijsgroep, Dialogue, Kirkman Company management consultancy, gemeente Hoeksche Waard, Belastingdienst, Hills accountants.
Orlando treedt ook op binnen internationale organisaties als Graham Packaging, Indaver N.V. en Sapienza Space & Defense.

Regie.nl