Wassima Ajarai

Wassima Ajarai is geboren en opgegroeid in Rotterdam. Na de opleiding Human Resource Management werkt zij als HR-adviseur in de Poliklinische Apotheek van het Erasmus MC. Doordat zij dichtbij de ‘werkvloer’ werkt, kent Wassima de medewerkers goed en heeft hierdoor een natuurlijke rol gekregen als vraagbaak, klankbord en vertrouwenspersoon. Veel van de kwesties waar medewerkers mee kwamen, gingen over samenwerking. Dat triggerde Wassima om de opleiding tot mediator te volgen. Met als doel: collega’s nog beter helpen in hun samenwerking door verschillen van inzicht in een vroeg stadium bespreekbaar te maken. In gesprek met Madzy Maljaars-Hendrikse  ontstond project Focus: hiermee leren zorgprofessionals onderling het goede gesprek te voeren, geïnspireerd op mediationvaardigheden.