Beatrice de Graaf

“Het doceren en bestuderen van geschiedenis, bijvoorbeeld de geschiedenis van veiligheidsmaatregelen, terrorisme en contraterrorisme, helpt ons om huidige angsten en onzekerheden in perspectief te plaatsen.”

Prof. dr. Beatrice de Graaf is historicus en onderzoeker op het gebied van veiligheid en terrorisme. Haar onderzoek is gericht op hoe staten en samenlevingen proberen een hoog veiligheidsniveau te handhaven en hoe deze pogingen zich verhouden tot kernwaarden en instituten (democratie, vrijheid, rechtsorde, constitutionele en verantwoordelijke overheid). Ze bestudeert de opkomst van en bedreigingen tegen zulke veiligheidsmaatregelen van de 19e eeuw tot en met het heden, waaronder tijdsperiodes waarin zowel de effectiviteit als de legitimiteit van deze regelingen op het spel stonden. Als sterke wetenschapscommunicator verschijnt Beatrice op (internationale) tv- en radiozenders en in kranten. Ze draagt bij aan internationaal toonaangevende netwerken op het gebied van conflict en security, en terrorisme en political violence. Beatrice is core editor van Terrorism and Political Violence en Journal of Modern European History.

Beatrice de Graaf is momenteel lid van het kernteam van Security for Open Societies (SOS). Hier werken onderzoekers samen met maatschappelijke partners aan het vinden van antwoorden op actuele maatschappelijke vraagstukken rondom veiligheid, democratie en vrijheid.

Beatrice de Graaf is de hoofdontwikkelaar van het TerInfo project, een open sourceplatform voor basis-, middelbaar en hoger onderwijs om materiaal voor te bereiden over gevoelige kwesties zoals terrorisme, conflict en radicalisering, voor gebruik in de klas. Beatrice is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en van de Academia Europaea (EA). In 2018 ontving Beatrice de Graaf de NWO Stevinpremie, één van de hoogste onderscheidingen in de Nederlandse academische wereld. Per 1 december 2019 is Beatrice benoemd tot faculteitshoogleraar bij Geesteswetenschappen.

Beatrice de Graaf is trekker van het onderzoeksprogramma Adapt!, waarin een consortium van wetenschappers van de Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden, Radboud Universiteit, Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit Twente het aanpassingsvermogen van samenlevingen bij crises zoals pandemieën en terroristische aanslagen onderzoekt. Adapt! heeft eind maart jongstleden financiering toegekend gekregen vanuit het Zwaartekrachtprogramma van het ministerie van OCW.

Zie ook de UU-website.

Profielfoto: (C) David van Dam/De Beeldunie.