Workshops en sessies Mediationcongres 2019

Hieronder een sneak preview van het parallelprogramma van het Mediationcongres 2019 met workshops en sessies. Het middagprogramma wordt nog verder aangevuld.

 

vFAS:
Systemisch werken voor mediators

Als mediator begeleid je al enige tijd cliënten in een echtscheiding. Je hebt soms het gevoel dat er aan de mediationtafel iets gebeurt waar je je vinger niet achter krijgt. Je wilt meer zicht krijgen op wat er in de onderstroom een rol speelt en wat jij zelf kunt doen om grip te blijven houden op het proces. Je bent nieuwsgierig naar een methode waarmee je de dynamiek bespreekbaar maakt en mogelijke stagnering van het proces kunt doorbreken. Ontdek handvatten om het scheidingsproces efficiënter te laten verlopen met duurzaam resultaat. Je maakt kennis met de beginselen van systemisch werk, de systemische wetten, met familiedynamiek en veelvoorkomende patronen in relaties. Mayke maakt gebruik van (tafel)opstellingen om het proces van interacties in beeld te brengen.

Mayke Smit, Trainer en systemisch coach Mayke Smit Training, Coaching en Advies
(30 deelnemers maximaal; deze workshop wordt herhaald)

NMv:
De positieve aspecten van een arbeidsconflict

Tegenspraak en meningsverschillen zijn lastig en leiden vaak onnodig tot geëscaleerde conflicten op het werk. Onderzoek als arbeidsmediator samen met betrokkenen eerst de waarde die verborgen zit in het conflict en los het niet té snel op. Met een oplosmiddel zie je niet meer welke waarde erin verborgen zat. We zijn te bang geworden voor een arbeidsconflict (kosten) en gaan vermijden of we laten het escaleren door een onwrikbare stelling in te nemen met als gevolg een exit. Iedereen heeft een mening maar er is veel te weinig aandacht voor het proces en de waarde van meningsvorming. Gebruik een (arbeids)conflict voor organisatie-ontwikkeling en/of innovatie. Hiermee wordt arbeidsmediation een interventie met een bredere ook preventieve inzetbaarheid en kan conflictescalatie wellicht worden voorkomen. We hebben alle werknemers hard nodig, ook die misschien wat anders denken dan de meerderheid. Een tegendraadse workshop waarbij je limbische systeem wordt aangesproken.

Julia Gerlach, Bestuurslid NMv, mediator en begeleidingskundige
Ido van der Waal, Voorzitter Vereniging Arbeidsmediators Nederland

NVvMA:
De mediation-advocaat, een nieuwe professie

Traditioneel wordt het werk van een advocaat en een mediator als niet of moeilijk verenigbaar gezien. “Twee mindsets tegelijk laten draaien in de persoon van de advocaat-mediator overstijgt het menselijk vermogen”, zo wordt wel betoogd. Paul Boontje heeft een visie op de ontwikkeling van een nieuwe professie, de mediation-advocaat. Deze heeft de competenties van beiden in één persoon en kan dat wél goed combineren. Een andere kijk op de traditionele rol en taakopvatting van een advocaat. De mediation-advocaat heeft het brede gedachtegoed van mediation geïnternaliseerd en geïntegreerd in zijn professie en praktijkuitoefening. Een beschouwing, met ervaringen uit de praktijk.

Paul Boontje, Advocaat en MfN-registermediator Boontje Advocaten, bestuurslid NVvMA

Arbeidsconflicten vroegtijdig signaleren: Just Ask!

In arbeidsrechtelijke dossiers blijkt het probleem in de kern vaak niet juridisch van aard maar juist juridisch gemaakt. Hoe kun je voorkomen dat het zo ver komt? Philips opende als constant veranderende, internationale organisatie waarin de fysieke afstand tussen medewerkers steeds groter wordt een loket voor werk gerelateerde problemen: Just Ask. Laagdrempelig, neutraal, onafhankelijk, geen dossiervorming. Een veilige omgeving is immers vereist als je als werkgever je medewerkers aanmoedigt om zich kwetsbaar op te stellen. Een groot bedrijf met oog en oor voor kleine problemen opdat ze niet groter groeien dan nodig. Conflictvaardig zijn is een kunst die je als organisatie kunt leren. De initiatiefnemers aan het woord over deze pilot: ervaringen, lessen en inzichten.

Daphne van Bockhoven en Lieke de Beer, beiden advocaat/mediator Philips

Transformatief en narratief nader bekeken

Twee aanpakken nader bekeken: kwestie van stijlverschil of is er wezenlijk onderscheid in beide benaderingen? Wat doet de transformatieve mediator als hij partijen in het hier en nu volgt en vertrouwde technieken loslaat om vastgelopen communicatie te transformeren naar een constructief gesprek? Hoe zoekt de narratieve mediator naar alternatieve verhalen voor het dominante conflictverhaal? Hoe kan de mediator bewerkstelligen dat de werkelijkheidsbeleving van de partijen verandert? Maak kennis met de specifieke interventietechnieken, ontdek de verschillen en de overeenkomsten. Wat past bij welk conflict, wat past bij jou als mediator? Een verkenning aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden.

Anja Bekink, gecertificeerd transformatief mediator en trainer, bestuurslid Stichting Het Transformatieve Model
Chris Bos, Directeur Expertisecentrum Conflictmanagement
Joost Maassen, MfN-registermediator, trainer, consultant, coach Dialogue

Mindful Mediaten

Jouw interne staat van zijn bepaalt de kwaliteit van je interventies en je optreden als mediator en dus de uitkomst van de mediation. Jouw interne staat van zijn verandert echter voortdurend en wordt onder andere beïnvloed door je interacties met anderen en door de wijze waarop jij daar bewust of onbewust op reageert. In een mediation wordt de interne staat van zijn van de deelnemers maar ook van de mediator op de proef gesteld. Mindfulness, in de zin van open, bewust en zonder oordeel aanwezig zijn in het moment, is een staat van zijn die dicht aanligt tegen de professionele houding die verwacht wordt van de mediator. Maar hoe kun je als mediator mindful zijn en blijven, juist óók in lastige situaties? In deze interactieve en praktische workshop gaan we in op de beginselen van mindfulness en de raakvlakken met mediation. We bespreken hoe je mindful kunt omgaan met lastige situaties. Je krijgt verschillende oefeningen aangereikt voor directe toepassing in jouw mediationpraktijk.

Paula Boshouwers, MfN-registermediator ReulingSchutte

Mediation: er is geen ontkomen aan!

Buurtbemiddelaars, in- en externe mediators, onderhandelende advocaten, Gericht Op Oplossing (GOO) rechters, de overlegrechter, de regelrechter, de bemiddelingsraadsheer: op allerlei plekken in de maatschappij worden mogelijkheden aangeboden om conflicten op te lossen. Wat zijn de ervaringen, wat werkt wel en wat werkt niet? Wat hebben we van elkaar nodig om effectief te zijn? Hoe kijken de advocatuur en de cliënten aan tegen de alternatieven? Hoe kunnen mediators, rechters en advocaten er met elkaar voor zorgen dat de mogelijkheden optimaal benut worden en de klanten nog beter geholpen? Een gesprek met professionals die actief zijn in verschillende vormen van alternatieve conflictoplossing.

Eliane Dosker, MfN-registermediator Mediation van Belang en Dina Helia van Zeben, MfN-registermediator Zintmediation

in gesprek met:
Yvette Borrius, Partner, advocaat ondernemingsrecht Florent
John Bosnak, MfN-registermediator BBKWmediation
Hanne Groenendijk, Buurtbemiddelaar Capelle aan den IJssel
Loek Jonk, Intern mediator KPN
Monetta Ulrici, Kantonrechter en GOO rechter Rechtbank Amsterdam
Peter Verbeek, Bemiddelingsraadsheer Gerechtshof Den Haag

Effectief observeren: kijk en luister scherp en stel dé vraag die ertoe doet!

Verbale en non-verbale communicatie aan de mediationtafel: hoe herken je of iemand in woord, geschrift of non-verbale taal liegt of de waarheid spreekt? Wanneer iemand iets verzwijgt, ontkent of ergens over liegt, kan dit een mediation behoorlijk in de weg zitten. De oprechtheid van de geuite emotie en consistentie tussen wat iemand denkt en toezegt, vormen de basis voor het vertrouwen dat noodzakelijk is voor het succes van een duurzame slot-vaststellingsovereenkomst.
De Leugenacademie licht aan de hand van praktijkvoorbeelden een aantal bruikbare vaardigheden toe die de mediator in staat stelt om partijen te verleiden tot oprechte communicatie. We dagen je uit het standaardpalet van vaardigheden van de mediator eens nader te beschouwen en wellicht wel uit te breiden. Stel vragen aan de leugendetectorspecialist en ga zelf scherper observeren, luisteren en lezen!

Jeroen Ketelaars, MfN- en ADR-registermediator in familie-, arbeids- en zakelijke geschillen en Master in conflictmanagement, Certified Interrogation Expert (CIE)
Rebecca Leeuwenberg, MfN-registermediator in straf- en familiezaken en Master Interrogator (MI)

Nieuw: Pubquiz!

Wat weet je eigenlijk van de vakgebieden van je collega’s? En wat weet je allemaal wel en niet van je eigen vakgebied? Quizmasters Karen Verhoef en Frits van der Kamp testen je algemene en actuele kennis op het gebied van familie-, arbeids-, straf- en overheidszaken, zakelijke mediations, buurtbemiddeling, zorg, letselschade en onderwijs. Ook je herkenning van beeld en geluid wordt op de proef gesteld. Je speelt in een team en speciale bonusvragen dwingen de teams tot het uiterste. En waar discussie over vraag en antwoord ontstaat, fungeert de hooggeleerde Dick Allewijn als onze hoogsteigen Maarten van Rossem.
Het prijzenpakket wordt beschikbaar gesteld door Sdu.

Dick Allewijn, Bijzonder hoogleraar Mediation Vrije Universiteit Amsterdam
Frits van der Kamp, Fiscaal adviseur familierecht
Karen Verhoef, MfN-registermediator echtscheiding en arbeidsconflict

Toegevoegde waarde van assessment voor mediation

Maak kennis met het drijfverenDNA van WaardenManagement en ervaar in een live experiment hoe dit in de praktijk werkt en wat het kan betekenen voor mediations. Kijk eens anders naar gedrag: wat maakt dat mensen doen wat ze doen? Wat zijn hun drijfveren? Als je begrijpt hoe de sturing achter gedrag werkt, krijg je ook inzicht in de rol van gedrag in mediation. Als duidelijk is waar partijen energie uit halen en waar zij allergisch voor zijn, ontstaat inzicht in de vraag hoe zij elkaar kunnen aanvullen, versterken of juist tegenwerken. Dat maakt het eenvoudiger om het conflict bij te leggen en naar de gezamenlijke belangen te kijken.

De aangereikte kennis is direct inzetbaar, ook zonder gebruikmaking van het WaardenManagement instrumentarium. Tevens is er ruimte om de toepassing aan de hand van eigen casuïstiek te belichten.

Elena Martini, MfN-registermediator, coach en WaardenManagement expert
Ed Peelen, Directeur WaardenManagement
(30 deelnemers maximaal)

Geweld tegen hulpverleners

Hulpverleners krijgen te maken met steeds meer geweld tijdens hun werk. Door de enorme impact van dit geweld neemt het ziekteverzuim navenant toe. Confrontatie met de verdachten kan voor slachtoffers van grote betekenis zijn. Deze vorm van mediation vindt plaats tijdens het straftraject en wordt gedaan onder begeleiding van mediators in strafzaken. De officier van justitie danwel rechter dient hierover nog een uitspraak te doen.
Ervaringsdeskundigen lichten de aanpak en hun bevindingen toe: een van de twee bij de zaak betrokken strafrechtmediators en een van beide slachtoffers, politiefunctionaris Frank Rietdijk. Frank werkt al 30 jaar als operationeel expert bij de politie en heeft regelmatig te maken met geweld, bedreiging en belediging. Waarom heeft juist deze zaak van (zware) openlijke geweldpleging in 2015 zo’n impact op zijn functioneren gehad, zowel zakelijk als privé? Voorheen was hij er van overtuigd dat aangifte met vervolging de enige juiste reactie is op dit geweld. Hoe ziet hij dit nu, wat heeft de interventie hem gebracht?

Rebecca Leeuwenberg, MfN-registermediator in straf- en familiezaken
Frank Rietdijk, Inspecteur politie Kennemerland

Zingeving en mediation

Vanuit de hypothese dat elk conflict een zin- ofwel betekenisgevingscrisis is, onderzoeken we de begrippen zingeving en conflicten en hun samenhang. Welke gebeurtenissen maken dat een conflict een zingevingscrisis wordt, hoe kan een mediator zingeving signaleren en wat kan een mediator daarmee doen? Welke interventies zijn er en hoe zouden deze interventies ingezet kunnen worden? Dit alles met als doel de uiteindelijke afspraken die cliënten met elkaar maken verdraagbaar, realistisch en vooral duurzaam te maken. En wellicht kan het conflict betekenis en/of waarde krijgen.

Alina de Roo, MfN-registermediator, therapeutisch geestelijk begeleider, eerstelijns geestelijk verzorger Rondom Relaties

De kracht van samen, maar taal is wel een dingetje…

Bij mediations is het van steeds groter belang dat de relevante disciplines goed samenwerken. In de diverse betrokken vakgebieden wordt echter gebruik gemaakt van een uiteenlopend vocabulaire. Wat voor de een vanzelfsprekend is, kan bij de ander leiden tot grote en voor de cliënt schadelijke misverstanden. Voor juristen, fiscalisten, notarissen, mediators en psychologen, maar zeker ook voor de cliënt is het dan ook essentieel om ‘elkaar te verstaan’. In enkele uit het professionele leven gegrepen praktijkvoorbeelden wordt het gewicht van taal van vele kanten belicht en besproken. Taal raakt de kern van elke samenwerking!

Met medewerking van onder meer Frits van der Kamp, Fiscaal adviseur familierecht

Er wordt een klacht tegen mij ingediend, en dan….?

Het kan elke mediator overkomen: er wordt een klacht over jou ingediend bij het MfN. In deze workshop gaan twee klachtenbehandelaars met jou in gesprek over wat er allemaal gebeurt na de klacht. En wat voor effect dit op jou kan hebben. In de vorm van een ‘keukentafel gesprek’ worden alle aspecten van de klachtenprocedure met je besproken. Dit betreft een stukje regelgeving, maar er wordt vooral ook aandacht besteed aan de “zachte “kant van een klacht: wat heeft de klacht voor effect op jou als professional en hoe kun je ermee omgaan. Stel al je vragen; wij vertellen graag (uiteraard geanonimiseerd) over onze ervaringen.

Tjebbe Hepkema, MfN-registermediator
Astrid Kraag, MfN-registermediator en advocaat; beiden MfN klachtenbehandelaars
(25 deelnemers maximaal)

 

 

 

 

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.