Vaksessies tweede ronde (12.00 – 12.45 uur)

8. Bevlogenheid: de sleutel tot preventie ziekte-gerelateerd conflict

Een gesprek over gezond werken aan de hand van de vraag hoe menselijk kapitaal kan worden versterkt. Anders gezegd: hoe raken mensen bevlogen en daarmee in staat beter te functioneren en meer werkplezier te beleven? Willem van Rhenen deelt zijn inspirerende visie met een pragmatische vertaling voor mediators: wat kunnen zij doen om partijen in een arbeidsmediation te versterken?
De expertise van Willem (opgeleid tot arts) ligt bij onderwerpen die de werknemer als focus hebben en gaan over ‘menselijk kapitaal’: bevlogenheid, stress, leiderschap, arbeid(somstandigheden) en productiviteit.
Prof. dr. Willem van Rhenen, hoogleraar Engagement & Productivity Nyenrode Business Universiteit en gastdocent aan meerdere andere universiteiten en hogescholen. Tevens als Chief Health Officer lid van de Raad van Bestuur bij Arbo Unie, verantwoordelijk voor de kwaliteit en innovatie van onder andere de bedrijfsgeneeskundige dienstverlening.

Deze vaksessie wordt aangeboden door de Vereniging Arbeidsmediators Nederland.

 

9. Dynamiek van de meerpartijenmediation; spitsroeden lopen

Hoe lijdelijk of leidelijk is de mediator? Mediations met vele betrokkenen vergen nogal wat van de mediator. Aan de hand van zijn rijke ervaring en een concrete casus gaat Jacques in op het gewicht van de voorfase en wat daarbij kan komen kijken. Hij besteedt aandacht aan macht, klacht, wacht, kracht en aandacht. Een woordenspel dat meer is dan een spel met woorden. Zonder draagvlak werken aan draagvlak.
Jacques de Waart, MfN-registermediator en trainer De Waart

Deze vaksessie wordt aangeboden door de Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten.

 

10. Het Rijksloket Advies en Bemiddeling Arbeidszaken (RABA), op weg naar een conflictvaardige rijksoverheid

Het RABA is een onafhankelijke en laagdrempelige CAO-voorziening voor alle rijksambtenaren. Medewerkers en leidinggevenden die op het werk een verschil van mening hebben, zoals over arbeidsvoorwaarden of over de samenwerking en er samen niet uitkomen, kunnen terecht bij het RABA. Het RABA adviseert ook HR-adviseurs, vertrouwenspersonen en bedrijfsmaatschappelijkwerkers. Het RABA is uniek in Nederland.
Wil je weten hoe het RABA werkt? Wat het zo bijzonder maakt? Wil je kennismaken met de registermediators van het RABA? Denk je zelf na over een vergelijkbare voorziening in je organisatie? Ben je geïnteresseerd in de vraag hoe interne mediation bij de Rijksoverheid werkt? Of nieuwsgierig naar obstakels, uitdagingen en succesverhalen? We gaan graag met je in gesprek.
Liesbeth Begheijn, Ellen Goeman en Fer Kousen, MfN-registermediators en senior-adviseurs conflicthantering bij het RABA, en Anya Loeve, communicatiemedewerker RABA

 

11. Bubbels verbinden

Welk effect heeft de coronacrisis op verbinding in onze samenleving, wat is hiervan een praktijkvoorbeeld en welke rol kunnen mediators hierbij spelen? Dit is de centrale vraag in deze workshop.
Marcus Hoen, Manager Fit Preventie bij de Nederlandse Spoorwegen, vertelt vanuit de praktijk over het effect van de coronacrisis op operationeel en kantoorpersoneel. Wat zeggen metingen hierover? En we gaan samen aan de slag: wat kunnen wij als mediators bijdragen aan het herstellen of versterken van verbinding in de samenleving? Wat is bijvoorbeeld het effect van meer thuiswerken, verschillende meningen over vaccineren en financiële onzekerheden in families, op de werkvloer en in buurten? Wat doet het met onderlinge relaties, ook tussen burgers en overheid? En levert het ook iets zinvols op, bijvoorbeeld bewustwording van zingeving en drijfveren? Tijdens de brainstorm hierover zoomen we ook in op manieren om ‘bubbels’ weer bij elkaar te brengen. Jolanda Elferink geeft hiervoor ook handreikingen uit haar eigen mediationpraktijk.
Jolanda Elferink, MfN-registermediator, coach en trainer Utrechts Centrum voor Mediation
Marcus Hoen, Manager Fit Preventie NS

 

12. De ethiek van de rechter bij het bevorderen en toepassen van alternatieve conflictoplossing: een ontwikkelingsgerichte visie

Eric Lancksweerdt neemt ons mee in een zienswijze waarbij hij de verbanden uiteenzet tussen alternatieve geschiloplossing, persoonlijke groei en ethiek. Hij is ervan overtuigd dat alternatieve geschiloplossing kan leiden tot de groei van mensen en, daarmee samenhangend, een positieve verandering van de samenleving.
Conflictsituaties confronteren mensen vaak met hun negatieve eigenschappen. Echter tegelijkertijd nodigen zij mensen als het ware uit om hun positieve kwaliteiten te ontdekken en ontwikkelen. Er is een ethiek die ons uitnodigt om onze positieve kwaliteiten (onze deugden) te ontwikkelen en onze negatieve kwaliteiten te beheren: de deugdethiek. Deze ethiek reikt ons de hand om het potentieel van alternatieve geschiloplossing beter te verwezenlijken.
Erics visie is hoopvol en geeft stof tot nadenken: Zijn visie is misschien doordrongen van een zeker idealisme maar we kunnen dit ook zien als een tegenwicht tegen de moedeloosheid en – soms toch – het cynisme die tegenwoordig wel eens de kop opsteken. Erics visie vervult ons met levenskracht en bezieling om de richting uit te gaan die we nastrevenswaardig vinden.
Eric Lancksweerdt, Hoofddocent faculteit Rechten Universiteit Hasselt, lid Center for the Furure of Dispute Resolution Universiteit Gent

Deze vaksessie wordt aangeboden door de sectie Mediation van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

 

13. Ondernemerschap: zo doe je dat!

Veel mediators zijn naast mediator ook ondernemer. En dat blijkt in de praktijk vaak behoorlijk lastig. Er worden naast je mediatorschap veel verschillende dingen van je gevraagd zoals marketing, financiële administratie en hospitality. En hoe komt het toch dat de ene mediator zakelijk succesvoller is dan de andere? Op die vraag gaan Barry en Jan-Paul samen met jullie in tijdens hun workshop. Zij verbinden het succesvolle ondernemerschap en de praktijkervaring van Jan-Paul als mediator aan de brede kennis van Barry als bedrijfsadviseur. Zij gaan met je aan de slag om je kennis van het ondernemerschap verder te verdiepen en reiken je handvatten aan om je praktijk nog meer te professionaliseren.
Jan-Paul Duijndam, directeur Mediation Educatie Centrum
Barry Kouer, directeur Honescon Praktijkgericht Ondernemen

 

 14. De erfenis; ieder huisje heeft zijn kruisje

Wanneer een nalatenschap moet worden afgewikkeld en de boel moet worden verdeeld, komt vaak het (oud) zeer naar boven. Bij het opmaken van het testament zijn keuzes gemaakt. Deze keuzes en de afwegingen die daaraan ten grondslag liggen, roepen vragen en emoties op bij de nabestaanden. Vaak ook omdat de nabestaanden niet bekend zijn met de achterliggende overwegingen van de overledene.
Arthur de Kok en Michaël Lentze zijn mediator en notaris. Zij hebben vaak te maken met de afwikkeling van nalatenschappen, zowel in de rol van executeur als in die van mediator.
Aan de hand van de praktijk bespreken zij veel voorkomende problemen bij de afwikkeling, maar ook hoe deze kunnen worden voorkomen.
Arthur de Kok, notaris en MfN-registermediator Kuhlmann Westerhof & De Kok notarissen
Michaël Lentze, notaris en MfN-registermediator Ellens & Lentze notariaat en mediation

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.