Willemijn Lont

Willemijn Lont is bij de Raad voor de rechtspraak werkzaam als landelijk stafmedewerker maatwerk en mediation. Zij houdt zich onder meer bezig met het binnen de rechtspraak ontwikkelen en optimaliseren van verwijzingen naar mediation in de rechtspraak.

In het kader van oplossingsgerichte rechtspraak is zij ook betrokken bij innovatieve projecten en denkt samen met anderen na over mogelijkheden van uniformering van deze vormen binnen de rechtspraak.www.rechtspraak.nl