Sanne Schreurs

Sanne Schreurs is mediator sinds 2006 en verbonden aan YoumanFischer. Zij is daarnaast vertrouwenspersoon en lid van klachtencommissies ongewenste omgangsvormen. Sanne is redactielid van het Tijdschrift Conflicthantering, trainer bij mediationopleidingen en bestuurslid van de Vereniging Arbeidsmediators Nederland (VAN).

VAN

YoumanFischer