Ronald Brinkman

Mr. dr. Ronald Brinkman is sinds 2007 notaris te Hardenberg, sinds 2015 docent aan de Rijksuniversiteit Groningen en sinds 2016 raadsheer-plaatsvervanger in het hof Arnhem-Leeuwarden. Ronald schrijft geregeld in de vakliteratuur en verzorgt landelijk cursussen op het gebied van onder andere het relatievermogensrecht en erfrecht. Ronald is in 2014 gepromoveerd op het fideicommis (het meerdere malen vererven van vermogen).

Vechtstede.com