Mirjam Fiselier

Mirjam is

partner/mede-oprichter van YoumanFischer te Amsterdam, een onderneming die zich richt
op zakelijke mediation, met Sanne Schreurs, Carst Joustra en Jan Willem Loman

Mirjam is

 • een zeer ervaren mediator (sinds 2009)
 • met kennis van arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht, ondernemingsrecht en litigation
 • bestuurder van de Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten
 • onafhankelijk voorzitter van de Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen van een
  grote vereniging
 • extern vertrouwenspersoon

Mirjam heeft

 • 23 jaar ervaring als advocaat, eerst bij een groot internationaal kantoor, later 14 jaar als
  partner bij DingemansVanderKind, een niche arbeidsrecht kantoor in Amsterdam
 • gewerkt als senior secretaris bij de Rechtbank Rotterdam, strafrecht
 • gewerkt als senior secretaris bij het College van Beroep studiefinanciering

Focus

 • ‘klassieke’ arbeidsconflicten
 • conflicten tussen aandeelhouders of binnen het bestuur, tussen bestuur en toezichthoudend
  orgaan, medezeggenschap, familiebedrijven, alles binnen een zakelijke omgeving
 • internationale mediations (hybride of online)
 • groepsmediations
 • zakelijke dienstverlening, (semi) publieke sector, onderwijs, zorg en welzijn, recreatieve
  sector, industrie, charitatieve instellingen en de culturele sector.www.youmanfischer.nl