Jolien Boeding-Polée

Jolien Boeding-Polée is mediationcoördinator bij de rechtbank Amsterdam. Zij begeleidde in de periode 2014 – 2018 de pilot Gericht op Oplossing (GOO). Sinds 2018 kunnen partijen in handelsgeschillen kiezen voor een GOO-behandeling en bespreekt zij voorafgaande aan de zitting met advocaten op welke wijze zij zich kunnen voorbereiden op de GOO-zitting. Waar mogelijk wordt de zitting ook achteraf met advocaten geëvalueerd.

www.rechtspraak.nl