Johanna Omta

Johanna Omta is werkzaam bij Rechtbank Noord Nederland als mediationfunctionaris. Zij houdt zich onder meer bezig met de verwijzingen naar mediation in lopende zaken bij de rechtbank.

In het kader van oplossingsgerichte rechtspraak heeft zij samen met een tweetal mediators de pilot speedmediation mede ontwikkeld en is zij ook betrokken geweest bij de opstart en uitvoering van deze pilot Speedmediation bij de Rechtbank Noord Nederland.www.rechtspraak.nl