Bart Fleuren

Bart Fleuren is advocaat bij de Hoge Raad en Counsel bij Linklaters LLP in Amsterdam, waar hij werkzaam is binnen de praktijkgroep Litigation, Arbitration and Investigations. Hij staat cliënten bij op het gebied van financieel recht, ondernemingsrecht, mededingingsrecht, class actions en (internationale) arbitrage voor alle Nederlandse gerechten, waaronder de Hoge Raad.

Bart voert op dit moment samen met Onno Hennis een procedure bij de Hoge Raad die gaat over de afdwingbaarheid van mediationclausules in een zakelijk contract. De uitkomst hiervan kan impact hebben op de mediationpraktijk.


www.linklaters.com

Bart Fleuren op LinkedIn