Sven (prof. dr. S.) Zebel

Sven Zebel is per 1 mei 2021 benoemd als bijzonder hoogleraar Mediation bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit. Mediatorsfederatie Nederland en het Centrum voor Conflicthantering zijn de instellende organisaties van de bijzondere leerstoel Mediation aan de Vrije Universiteit.

Sven Zebel is van huis uit een sociaal forensisch psycholoog. Na zijn promotie en postdoc periode aan de UvA (in de sociale psychologie) heeft hij enige jaren in de praktijk gewerkt als (beleids)onderzoeker bij de bemiddelingsorganisatie Slachtoffer in Beeld (nu Perspectief Herstelbemiddeling), Slachtofferhulp Nederland en het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De laatste jaren werkt Zebel als universitair hoofddocent bij de Universiteit Twente.

Naast lesgeven over conflictdynamiek, mediation en methoden van empirisch onderzoek, doet hij daar empirisch onderzoek naar het proces van mediation en herstelbemiddeling en de effecten daarvan op deelnemende partijen. Hij werkt daarbij regelmatig samen met wetenschappers met andere disciplinaire achtergronden en professionals uit de praktijk. Dat is één van de redenen waarom Zebel erg enthousiast is over deze leerstoel binnen de rechtenfaculteit van de VU.

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.