Reinier (mr. R.F.B.) van Zutphen

Reinier van Zutphen (1960) is op 31 maart 2015 benoemd tot Nationale ombudsman, voor  een periode van zes jaar. De Tweede Kamer heeft hem op 24 november 2020 herbenoemd.  Op 1 april 2021 start hij zijn nieuwe ambtstermijn. Reinier van Zutphen is ook de Veteranenombudsman.

Reinier van Zutphen studeerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus Law School en deed een opleiding tot rechterlijk ambtenaar. Hij heeft ruime ervaring als rechter: werkte in Utrecht, Den Haag, Almelo, Luxemburg, Amsterdam, Curaçao en Alkmaar. Ook was hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven.
Uit hoofde van zijn functie is hij lid van de Raad van Advies van het College Rechten van de Mens (sinds 1 april 2015, onbezoldigd).

nationaleombudsman.nl

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.