Judith (mr. J.H.) Simon-Emaus

Judith Simon- Emaus vervult de rol van directeur bij Mediatorsfederatie Nederland (MfN), specifiek voor de twee separate stichtingen met daarin het MfN-bureau & het MfN-register. “Met verantwoordelijkheid, deskundigheid, passie en bevlogenheid het verschil kunnen maken in de mediationwereld, daar ga ik vol voor, elke dag weer.”

Judith studeerde Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Is betrokken geweest bij de implementatie van mediation naast rechtspraak. Haar onderzoek ‘Belangen in civiele procedures en in mediation’ werd de aanzet tot het boek ‘Het belang van belangen’. Zij rondde een mediationopleiding af en maakte een tussenstap in een togaberoep: de advocatuur. Het gaf haar het doorkijkje in de juridische wereld met bijbehorende gerechtelijke procedures.
In 2011 besloot zij zich volledig toe te leggen op de inbedding van mediation in de samenleving en in het bijzonder de kwaliteit (-borging & -ontwikkeling) van de beroepsgroep mediators. Voor hét beroepsregistratieregister van mediators in Nederland met haar onderscheidende kwaliteitslabel, de positie van mediation en de MfN-registermediator in de Nederlandse samenleving en (de ontwikkeling van) de organisatie MfN is Judith het vaste aanspreekpunt.

www.mfnregister.nl

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.