Jakke (J.C.M.) Cloïn

 

Jakke Cloïn is in 1979 in Veghel geboren. Vanaf 2005 is hij afgestudeerd jurist en voormalig advocaat. Vanaf 2011 beoefent Jakke het vak van MfN-registermediator, daarnaast is hij actief als (team)coach en docent binnen BasculeGroep/Caleidoscoop Leertrajecten. Hij beschikt over ruime praktijkervaring in diverse sectoren van de samenleving.

Jakke is een bruggenbouwer en een mediator met een heel praktische (en soms zakelijke) aanpak. Hij is goed in staat om in conflictsituaties het zelf oplossend vermogen van mensen aan te spreken en heeft de overtuiging dat een ieder zelf verantwoordelijkheid kan én moet dragen voor zijn/haar aandeel in het conflict en de oplossing ervan.Als mediator heeft hij veel ervaring met het oplossen van conflicten bij arbeidsverhoudingen, echtscheidingen en familiezaken, zakelijke relaties en conflicten binnen de overheid (gemeente-burger). Voor de Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (BEN) was Jakke enkele jaren werkzaam als voorzitter van de klachtencommissie. Ook familiaire en gezinskwesties maken onderdeel uit van zijn praktijk.

“Als organisatie- en conflictcoach en -mediator onderzoek ik met betrokkenen wat de overeenkomsten én wat de verschillen zijn. Wat betekenen zij? En hoe zijn ze effectief te maken (in plaats van dat ze in de weg zitten)? Verschillen gaan vaak gepaard met spanning. En spanning is energie. Hoe maken betrokkenen deze energie helpend voor de uitdagingen en vraagstukken waar de onderneming, het team of de afdeling voor staat? Mijn taak is daarbij te ondersteunen, te begeleiden.”

Jakke is tevens assessor voor Intop/de MfN.

www.caleidoscoop.nu

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.