Gerard Elenga

Gerard Elenga is juridisch bestuurskundige en mede-initiatiefnemer/lid van de intergemeentelijke mediatorpool ZW-Drenthe/NW-Overijssel.
Hij heeft als (juridisch) beleidsadviseur bij verschillende gemeenten, als adviseur bij een bestuursrechtelijk adviesbureau en als voorzitter/lid van diverse bezwaarschriftencommissies ruime en brede ervaring met geschilbeslechting bij overheden.
In de zoektocht naar niet alleen rechtmatige, maar door partijen ook als eerlijk ervaren besluiten, heeft Gerard in 2004 de opleiding tot mediator afgerond. Mede hierdoor is hij een warm pleitbezorger van de ‘informele aanpak’ bij overheidsconflicten, waarbinnen mediation één van de kleuren op het conflicthanteringspalet is.

 

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.