Fer (mr. F.P.M.) Kousen MDR

Fer Kousen werkt als adviseur bij het Rijksloket advies en bemiddeling arbeidszaken (RABA) en is MfN-registermediator en jurist.

“Hoe groter de kloof, hoe mooier de brug.
Ik ben mediator sinds 1998 en als mediator en arbeidsjurist werkzaam geweest bij het voormalige Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, het Ministerie van Economische zaken en Klimaat en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

In 1998 volgde ik de Postacademische beroepsopleiding tot Mediator (ADR-specialist) bij het Amsterdams ADR Instituut en rondde in 2005 de Master Advanced Mediation Practice af bij de Universiteit van Amsterdam.

Ik ben gespecialiseerd in arbeidsgeschillen, met name bij de overheid. Als interne mediator heb ik speciale belangstelling voor ethische aspecten en de persoonlijke ontwikkeling van de mediator. Medio 2006 verscheen van mijn hand het boek ‘De interne mediator’- interne mediation en beroepsethiek. Ik denk dat de persoonlijkheid van de mediator van groot belang is aan de mediationtafel, misschien nog meer dan aangeleerde vaardigheden. Vertrouwen in de mediator is daarop gebaseerd. Als de deelnemers aan de mediation de mediator vertrouwen, bevordert dat het vertrouwen in elkaar. Wanneer dit punt is bereikt is kan het bouwen van de brug beginnen.”

www.rabarijk.nl

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.