Eric (prof. dr. E.) Lancksweerdt

Eric Lancksweerdt is jurist. Op 1 augustus 1990 trad hij toe tot de Belgische Raad van State als magistraat (adjunct auditeur). Hij was meer dan 25 jaar magistraat in de Raad van State, waar hij achtereenvolgens auditeur, eerste auditeur en eerste auditeur-afdelingshoofd werd.
Eric werd in 2009 doctor in de rechten met een proefschrift over burgerparticipatie op het lokale bestuursniveau.
In 2002, 2004, 2011, 2015 en 2019 volgde hij cursussen en trainingen in bemiddeling, in Vlaanderen en Nederland. Sinds september 2015 is hij erkend bemiddelaar. Hij schreef boeken en talrijke artikelen over bemiddeling en alternatieve conflictoplossing op verschillende gebieden, maar vooral op het gebied van publiek recht. Hij gaf lezingen en trainingen in bemiddeling, zowel nationaal als internationaal (Riga, Bautzen, Maputo).

Op 1 september 2014 nam hij eervol ontslag bij de Raad van State en werd hij deeltijds universitair hoofddocent aan de Universiteit Hasselt. Daar is hij verantwoordelijk voor de cursussen “Ethische rechtspraktijk”, “Onderhandelen en bemiddelen”, en voor de ontwikkeling van de leerlijn onderhandelen en bemiddelen. Dit laatste houdt in dat het thema “alternatieve geschillenoplossing” een plaats krijgt in veel mastercursussen.
Sedert 1 september 2020 is hij naast zijn aanstelling aan de UHasselt ook hoofddocent aan de UGent waar hij verantwoordelijk is voor de vakken “Onderhandelen en bemiddelen” en “Bemiddeling (integratieseminarie)”.

Zijn onderzoek en onderwijs focussen op dit moment op alternatieve conflictoplossing, burgerparticipatie, innovaties in de rechtspraktijk, en ethische rechtspraktijk.
Eric is een liefhebber van kunst en filosofie. Meditatie en wandelen brengen hem tot rust. Hij tekent graag.

Enkele publicaties van Eric zijn:

Lancksweerdt, E., Juridische beroepsethiek 2.0. Professionaliteit door menselijkheid, Oud-Turnhout, Gompel&Svacina, 2020, 275 p.
Lancksweerdt, E., De deugdethiek als inspiratiebron voor de hedendaagse jurist, Rechtskundig Weekblad, 2020, 442-452.
Lancksweerdt, E., Alternatieve geschillenoplossing. Bevorderd door de rechter, Nieuw Juridisch Weekblad, 2019, 270-284.
Lancksweerdt, E., Alternatieve conflictoplossing met de overheid, Brugge, Die Keure, 2017, 505 p.
Lancksweerdt, E. Menselijke kracht in het recht. Een ontwikkelingsgerichte visie op het recht en de rechtspraktijk, Gent, Larcier, 2014, 346 p.
Lancksweerdt, E., Handboek burgerparticipatie, Brugge, Die Keure, 2009, 654 p.

http://bemiddelenmetdeoverheid.be/
https://www.uhasselt.be/

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.