Dagmar Punter

Dagmar Punter is afgestudeerd in de Politicologie en voltooide daarna de master Conflict Resolution and Governance (2018) aan de Universiteit van Amsterdam. Hierin specialiseerde zij zich in onderzoek naar de werkpraktijk van mediators en hoe zij omgaan met onverwachte wendingen tijdens bemiddelingssessies.

De afgelopen 3 jaar werkte zij als docent Politicologie en Conflict Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Hier coördineerde zij onder andere een internationale Summerschool over diplomatieke onderhandelingen. Binnen haar lessen staat de kracht van het delen van persoonlijke perspectieven en ervaringen centraal om zo controversiële thema’s te kunnen bespreken.
Vanuit haar ervaring als docent en mentor ontwikkelt zij op dit moment een project over de manier waarop gespreksfacilitering kan worden ingezet binnen het onderwijs, om zo de sociale veiligheid te verbeteren en toegankelijke kanalen te bieden voor conflicten tussen studenten onderling.

Als onderzoeksassistent werkte zij mee aan projecten over emotie discours in de politiek, public mediation, de rol van lokale kennis binnen stakeholderparticipatie, organisatieverandering en migratie governance. Voortbouwend op haar masterscriptie ‘De mediator als improvisatiekunstenaar’ ontwikkelt zij diverse lezingen en workshops voor de beroepspraktijk.
In haar werk komen kennisoverdracht, een persoonlijke benadering, onderzoek met maatschappelijke relevantie en creativiteit samen.

LinkedIn-profiel

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.