Arian van Hoof

 

Arian heeft jarenlang in de zorg gewerkt als verpleegkundige, wijkverpleegkundige en indicatie-adviseur. In 2006 is ze voor de provincie Noord-Brabant gaan werken in eerste instantie als beleidsmerker zorg en vanaf 2012 werkt zij voor de afdeling Juridische Zaken als mediator en onafhankelijk procesbegeleider.
Bij ieder ingediend bezwaarschrift onderzoekt de provincie of er ruimte is voor een informeel overleg over de zaak. Zij ervaart dit werk als heel zinvol omdat burgers/bedrijven zich gezien en gehoord voelen en de vakafdeling het besluit uit kan leggen en waar mogelijk en rechtmatig mee kan bewegen. In zo’n vijftig procent van de gevallen is daarna geen formele afhandeling meer nodig.

Daarnaast werkt zij als intern mediator en in die hoedanigheid is zij ook lid van de Brabantse mediatorspool. De Brabantse mediatorspool is een samenwerkingsverband van verschillende Brabantse gemeenten, een waterschap en provincie die op basis van wederkerigheid mediations en bemiddelingen voor elkaar verrichten. In sommige gevallen wordt uitdrukkelijk om een mediator gevraagd die niet voor de organisatie werkt zodat er geen sprake kan zijn van belangenverstrengeling.

Arian ervaart veel plezier in haar werk: “Het samenbrengen van mensen en het zoeken naar wederzijdse belangen is iedere keer weer een uitdaging. Vaak zijn heel laagdrempelige oplossingen voorhanden en het is fijn om daar als procesbegeleider en mediator een bijdrage aan te kunnen leveren.”

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.