Mediationcongres 2021: een terugblik

Op donderdag 2 december 2021 vond het jaarlijkse Mediationcongres van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) plaats, waarbij we als MfN terugkeken op de ontwikkelingen van het afgelopen jaar in mediationland, zoals het Nationaal Stimuleringsplan Mediation en de verhoging van de vergoedingen voor mediators.

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen onderstreepte het toegenomen belang van mediation: “Mediation is essentieel voor het herstellen van het vertrouwen tussen burger en politiek.” De Nationale ombudsman hield een warm pleidooi voor “een andere manier van doen”, en ging daarbij in op de rol van mediation. “Iedereen moet mee kunnen doen; daar kun je als mediator aan bijdragen!”.

Bekijk hier de bijdrage van de Nationale ombudsman aan het Mediationcongres 2021.

Bijzonder hoogleraar mediation aan de Vrije Universiteit prof. Sven Zebel besprak hoe mediation zich als onderzoeksgebied verder kan ontwikkelen door inzichten uit de praktijk en een interdisciplinaire benadering.

MfN-bestuursvoorzitter Coşkun Çörüz en MfN-directeur Judith Simon-Emaus: “Verbreed je horizon! Het congresthema van vandaag geldt niet alleen voor ons als beroepsgroep. Niet alleen wij moeten in onze professie open staan voor nieuwe perspectieven, aan ons ook de taak om de horizon van politiek Den Haag te verbreden”.

Kwaliteit door professionalisering en vakontwikkeling
In de 14 vaksessies stonden verbreding en verdieping van toepassing van mediation(vaardigheden) centraal. Thema’s waren onder meer meerpartijenmediation, tuchtrecht, organisatieontwikkeling, hybride werken, nalatenschapsmediation, ondernemerschap, improvisatiekunst en deugdethiek.

 

Lees hier het uitgebreide voorwoord van de speciale congreseditie van de MfN-nieuwsbrief.

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.