Vakinhoudelijke sessies

PARALLELPROGRAMMA (bekijk hier begin november het complete programma!)

 

De kunst van systemisch kijken

Hoe werken sociale systemen die in onbewuste en onzichtbare lagen spelen? Als de natuurlijke ordening of balans binnen sociale systemen verstoord geraakt is, kunnen er belastende patronen ontstaan. Omdat de binding met je familiesysteem het sterkst is, worden deze belastende patronen vaak van generatie op generatie doorgegeven. Ook in organisaties kom je vaker verstoringen tegen vanuit de principes van binding, ordening en balans, waardoor er zakelijke conflicten kunnen ontstaan. Met name in familiebedrijven kunnen de dynamieken in de onderstroom dubbelop werken. In deze sessie leer je verbanden zien tussen het gedrag van je medemens binnen de context van de sociale systemen (familie, organisatie, cultuur) waar ze deel van uitmaken. Met dit inzicht word je je bewust van eigen patronen die je zelf wellicht meeneemt vanuit je eigen familiesysteem. Bovendien leer je zuiverder waarnemen vanuit de systemische principes. Hierdoor wordt je neutrale waarneming scherper, wat bijdraagt aan een professionele uitoefening van je vak.
Mieke Kox, systemisch opsteller, coach, trainer Centrum van Verbinders

 

Ode aan de mislukking

Geef het maar toe. Mislukken hoort erbij. Misschien niet op grote schaal, maar we hebben het allemaal weleens op de een of andere manier verknald. Zowel de beginnende als de ervaren mediator blokkeert soms. Sommigen menen, dat we meer leren van falen dan van succes. Deze workshop gaat niet over het bespreken van nog betere, vindingrijke interventies. Maar wel over het leren van impasses, de kunst van het fouten maken en de moed om spectaculair de mist in te gaan. Over hoe te luisteren naar de innerlijke dialoog van de mediator om beter in je vel te zitten bij blokkades, het onlogische te gaan koesteren en je zelfvertrouwen te laten toenemen.
Wills Langedijk, MfN-registermediator, relatietherapeut Beter Samen

 

Online mediation, stay connected!

Actueler dan ooit: online mediation. Nu er volop ervaring mee wordt opgedaan, is het tijd om de balans op te maken van de voor- en nadelen, de kansen en de valkuilen.
We bespreken dilemma’s uit de praktijk: hoe houd je de aandacht van partijen vast? Hoe borg je de vertrouwelijkheid? Wat doe je als je merkt dat er onaangekondigd iemand in de chatroom aanwezig is?
We gaan in op vragen als: werkt het drempelverlagend of werpt het juist barrières op? Maakt online alles zichtbaar of kun je juist veel verbergen? En hoe zit het met de online tools? Hoe zet je deze zodanig in dat zij een optimale bijdrage leveren aan de conflictoplossing? Heeft online mediation de toekomst en gaan we helemaal online? Of is een mix van beeldscherm en gesprekstafel ideaal? Wordt de keuze bepaald door de aard van het conflict?
De vraag over verbinding staat centraal: hoe komen partijen en mediator zodanig met elkaar in verbinding dat er vertrouwen ontstaat en mensen daadwerkelijk gaan bouwen aan een oplossing….
Judith Bos, MfN-registermediator Accent Mediation, bestuurslid Vereniging van Online Mediators

 

Herstelgericht werken bij de politie

De politie staat voor de opgave om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de werkelijke behoefte van slachtoffers (betekenisvolle interventie). Wil het slachtoffer een strafrechtelijke vervolging? Of wil men dat de ruzie stopt en dat de aangerichte schade hersteld wordt? Of wil men in contact komen met de verdachte en afspraken maken hoe in het vervolg met elkaar om te gaan? Een doorverwijzing naar een wijkagent of externe partners zoals buurtbemiddeling, Perspectief Herstelbemiddeling of mediation in strafzaken kan dan een goed alternatief zijn.
De politie is momenteel bezig met een landelijke visie herstelgericht werken, waarin de betekenisvolle interventie en een herstelgerichte maatschappij centraal staan. In dat kader
heeft er in Amsterdam een pilot gedraaid waarin men heeft gekeken naar werkzame elementen. Hoe is er in de pilot gewerkt, en wat zijn de ervaringen en de resultaten? En: hoe verder?
Maaike van den Berg, strategisch adviseur Slachtofferbeleid Nationale Politie
Linda de Reuver-Smit, politiemediator en Inspecteur van Politie

 

Op weg naar gelijkwaardigheid

Welke rol kunnen mediators spelen ‘op weg naar gelijkwaardigheid’? De samenleving voert diepgaande en heftige discussies over de verschillende wegen die kunnen en moeten leiden tot gelijkwaardigheid. Onder meer de ‘Zwarte Pieten discussie’ dwingt ons ook persoonlijk tot positie bepalen. Waar gaat het in deze discussie precies om en hoe komen we tot de beste oplossingen? Vanuit de sociale wetenschap een analyse van de beweging achter de discussies. Hoe kunnen we in de praktijk vorm geven aan gelijkwaardigheid? Hoe vertalen we deze mogelijkheden naar de rol van de mediator? Welke stappen zijn nodig om tot duurzame oplossingen te komen? En hoe kunnen mediators hierbij hun professionele kennis en ervaring zo goed mogelijk inzetten?
Lucas Bolsius, burgemeester gemeente Amersfoort
Leon Hoornweg, MfN-registermediator en trainer Result Mediation
Tobias Stark, universitair docent Universiteit Utrecht

 

Omgaan met culturele verschillen

Zowel in privé- als professionele relaties kan heel wat emotionele spanning ontstaan. Ongeacht de context, we hebben allemaal erkenning nodig om tot een vergelijk te kunnen komen. Maar wat als daar een extra dimensie bij komt kijken? Wat als de partijen aan tafel niet dezelfde gebruiken, tradities, praktijken…, kortom cultuur delen?
Dat deze verschillen een grote invloed hebben op de relatie is opnieuw niet verrassend. Toch: het vergt inzicht en kunde om met deze verschillen om te gaan. In het bijzonder als je dergelijke conflicten gaat faciliteren.
Ontdek hoe je als bemiddelaar een beter bewustzijn kunt ontwikkelen om met interculturele verschillen in conflictsituaties om te gaan. En hoe je partijen begeleidt die op verschillende wijze communiceren (bijvoorbeeld low-context of high-context), beslissen (bijvoorbeeld consensueel of hiërarchisch) of vertrouwen ontwikkelen (bijvoorbeeld op daadkracht of relatie). Aan de orde komen de meest uitgesproken culturele verschillen én praktische benaderingen en handige methodes om deze culturele verschillen te overbruggen.
Ewout Goudsmedt, consultant, mediator, trainer Dialogue

 

Hoe in een mediation om te gaan met de huidige coronacrisis?

Sinds maart werken we thuis en zien we dat de wereld om ons heen is veranderd.
Wat zien we als de rechter moet oordelen over een alimentatiegeschil of over de invulling van de zorgregeling? Welke toegevoegde waarde kun je juist nu als mediator voor partijen hebben? Hoe kun je samen met partijen goede afspraken maken die toekomstbestendig zijn? Wat kunnen we leren van de financiële crisis uit 2008 en voorziet het rapport Alimentatienormen 2020 wel in de nieuwe ontwikkelingen?
Hoor alles wat je nu moet weten zodat je je cliënten zo goed als mogelijk kunt informeren en begeleiden.
Rob van Coolwijk, advocaat en vFAS scheidingsmediator SliepenbeekVanCoolwijkVanGaalen advocaten

 

 vFAS
Mediation bij het roze & anders ouderschap

Anders ouderschap kan naast roze ook zijn: regenboogouderschap, intentioneel (meer)ouderschap, intentioneel co-ouderschap, draagmoederschap, niet traditioneel, donorschap. Iemand die kiest voor anders ouderschap, moet zich goed voorbereiden. Ouderschap duurt niet alleen je eigen hele leven maar ook dat van je toekomstige kind. Je moet het samen doen, elkaar echt kunnen vertrouwen en samen goed nadenken over juridische en praktische zaken zoals zorg, kosten en zeggenschap. Het belang van het kind staat altijd voorop; wat is de juiste juridische weg die je moet bewandelen? Als advocaat-mediator begeleid ik mensen met een kinderwens in pré-mediation: ik leer met behulp van mediationtechnieken aan de toekomstige ouders om vooruitlopend op mogelijke problemen in de toekomst afspraken te maken bijvoorbeeld over hoe zij in de toekomst mogelijke geschillen kunnen oplossen. Maak kennis met de vele facetten van anders ouderschap en ontdek wat je er in je eigen mediationpraktijk mee kunt doen.
Nicoline Grijmans-Veenendaal, advocaat-mediator Grijmans Familierecht Advocatuur & Mediation

 

VMO
Samenbrenger – de rol van de overheid in participatie, mediation en beleidsbemiddeling

De centrale rol die de overheid in de maatschappij speelt, maakt dat zij snel conflicten ingezogen kan worden. Maar de overheid ziet zichzelf niet graag als conflictpartij. Onzekerheid over haar rol en ook zorgen over precedentwerking werpen drempels op voor de inzet van effectieve conflicthantering. Hoe krijg je als mediator de overheid dan mee?
In deze workshop brengen we de verschillende rollen die de overheid in het kader van conflicthantering kan spelen in kaart: van beslissingsbevoegd bestuursorgaan tot gelijkwaardige conflictpartij. Wij gaan met name dieper in op de overheid als samenbrenger (in het Engels: convenor), de initiatiefnemer van een gezamenlijk proces dat vervolgens door een onafhankelijke procesbegeleider wordt geleid.
Hans Bekkers, mediator, voorzitter SMRO en bestuurslid VMO en NMv
Aik Kramer, beleidsbemiddelaar, voorzitter VMO en bestuurslid MfN

 

NVvMA
De Circulaire vraag – wat heb je er aan?

Vraag: “pas jij de circulaire vraag als interventie toe?”
Antwoord: “Ja.”
Vraag: “Ah, mooi, waaruit bestaat die vraag dan?”
Antwoord: “Uhhh.”
Bewust een circulaire vraag stellen is vaak uitdagend. Van inhoud naar patronen, als ontschuldigend perspectief. Wanneer en hoe stel je de vraag? Wat is ‘constructief roddelen’, wat zijn de mogelijkheden en beperkingen? Met ruimte voor inbreng en ervaringen van de deelnemers worden deze en aanverwante vragen behandeld.
Jan Willem Loman, MfN-registermediator ReulingSchutte

 

Arbeidsmediations: we doet wat bij conflict en ziekte

In problematische werksituaties vanwege ziekte, re-integratie of conflict zijn vaak verschillende functionarissen betrokken, zoals de vertrouwenspersoon, bedrijfsmaatschappelijk werker, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, casemanager en P&O-er. Ieder daarvan heeft eigen taken en verantwoordelijkheden. In de praktijk is niet altijd helder welke. Soms zien partijen door de ‘bomen van het bos’ niet meer goed wie wat doet en moet doen. In arbeidsmediations zijn deze functionarissen meestal niet direct betrokken, maar heeft hun rol wel invloed op het proces. Wat zijn die verschillende rollen en hoe ga je daar als mediator mee om? En hoe ziet de vertrouwenspersoon zijn of haar eigen rol in het proces?
De vaksessie wordt aangeboden door de Vereniging Arbeidsmediators Nederland.
Sanne Schreurs, MfN-registermediator en advocaat DingemansVanderKind, bestuurslid Vereniging Arbeidsmediators Nederland

 

Overbruggen van de kloof

Herkenbaar? De onderhandelingen zijn vergevorderd, maar lijken te stranden met de omvang van de kloof als genoemde oorzaak. Er zijn stappen of stapjes gemaakt, maar er lijkt geen beweging mogelijk. Wat kan je als onderhandelaar / mediator dan nog doen, welke interventies helpen om wat vast zit weer in beweging te brengen? Maarten Bakker heeft bijna 25 jaar ervaring als mediator in het begeleiden van onderhandelingen en als trainer en coach bij complexe onderhandelingen. Met de deelnemers gaat hij in een interactieve masterclass onderzoeken wat werkt en wat niet, als het gaat om het in beweging brengen wat vast zit.
Maarten Bakker, directeur ADR Instituut

 

NIP
De kunst van mediationvaardigheden in Collaborative Practice

In Nederland zijn mediators die samenwerken in interdisciplinaire teams volgens de methode van Collaborative Practice (CP) verenigd bij de VvCP. Dit is een vereniging van advocaten, financials en coaches die kwesties met name in het familierecht, maar ook andere rechtsgebieden, begeleiden in een team van professionals zonder tussenkomst van de rechter.
Het multidisciplinaire karakter is de kracht van de methode. Door de samenstelling van expertise, persoonlijke competenties en persoonlijke stijl faciliteert het team de verschillende dimensies die in een kwestie, conflict of impasse nodig zijn om tot duurzame afspraken te komen. Het is de rol van de psycholoog, coach om dit proces en de emoties van alle betrokken partijen daarin te managen. Hoe doe je dat?
Geïnteresseerd in professionele samenwerking in interdisciplinaire teams? Werk je in een omgeving waarin tegenstrijdige belangen het maken van afspraken in de weg staan? Wil je een meer evenwichtige werkomgeving creëren? Doe mee aan deze inspirerende vaksessie, en ontdek hoe samenwerking in een interdisciplinair team bijdraagt aan het oplossen van conflicten.
Irene van Noort, psycholoog NIP, mediator NIP, Collaborative Practitioner

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.