Sprekers 2019

 

Marijke Roskam

Marijke Roskam is dagvoorzitter, presentator en de station voice van BNR Nieuwsradio. Voor die zender presenteerde ze Eyeopeners, Zaken doen Met en BNR Newsroom. Door heel Nederland leidt ze events over innovatie, technologie, media, economie, communicatie en de zorg. In 2016 en 2017 was Roskam de meest geboekte moderator bij het Sprekershuys.

Lees verder

Coşkun (mr. C.) Çörüz

Mr. Coşkun Çörüz is per januari 2019 voorzitter van het MfN-bestuur. Als voorzitter wil Çörüz samen met de bij de MfN aangesloten verenigingen de publieke belangenbehartiging versterken, het mediationberoep verder ontwikkelen en mediation meer op de kaart zetten.

Lees verder

Ruben van Zwieten

Ruben van Zwieten is predikant en oprichter van De Nieuwe Poort, huizen voor ontmoeting en inspiratie op de Zuidas in Amsterdam en aan het Weena in Rotterdam.

Lees verder

Esther Vergeer

Als Chef de Mission van het Paralympische TeamNL ging Esther Vergeer voor de kracht van samen: één team dat staat voor excelleren op het allerhoogste niveau. Ook met haar eigen foundation, die zich inzet om kinderen en jongeren met een beperking kennis te laten maken met sport, zoekt ze altijd en bij iedereen naar veerkracht.

Lees verder

 

Dick (prof. mr. D.) Allewijn

Dick Allewijn is sinds 2000 MfN-registermediator, trainer, en sinds april 2017 bijzonder hoogleraar mediation aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Deze leerstoel is ingesteld door de MfN en het Centrum voor Conflicthantering.

Lees verder

Alina de Roo MA

Alina de Roo heeft ruime ervaring als P&O adviseur, psychosociaal therapeut en MfN-registermediator. Zij heeft jarenlang bij een psychologiepraktijk gewerkt en ervaring opgedaan als therapeutische begeleider van cliënten met onder andere werkgerelateerde problemen, relatieproblemen en burn-out klachten.

Lees verder

Daphne (mr. D.) van Bokhoven

Menselijk gedrag boeit Daphne van Bokhoven. Binnen de juridische context van haar professionele leven zoekt zij steeds weer de menselijke kant. In haar dagelijks werk gaat haar aandacht naar het voorkomen en begrenzen van ongewenst gedrag en het in beweging krijgen van vastgelopen re-integratietrajecten bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

Lees verder

Anja Bekink de Roo MA

Anja Bekink is gecertificeerd transformatief mediator en trainer. Zij is opgeleid door Carol Bloom en Joseph Folger. Zij is lid van de Denktank, die als doel heeft om het gedachtegoed van Bush & Folger verder te verspreiden in Nederland, bestuurslid van Stichting Het Transformatieve Model en vice-president van The Institute for the Study of Conflict Transformation in de USA.

Lees verder

Ed Peelen

Ed Peelen (1962) heeft een bachelor computertechniek. Hij heeft 15 jaar diverse functies bekleed in de ICT-sector waarna hij in 2001 zijn koers drastisch heeft verlegd naar trainer, coach en counseler. Hij heeft een achtergrond in onder andere Transactionele Analyse, Systemisch werk, Traumawerk en NLP.

Lees verder

Elena (dr. E.) Martini

Elena Martini (1968) is na haar studie biologie in Italië naar Nederland gekomen en niet meer weggegaan. Zij heeft een PhD in Moleculaire Cel Biologie en Genetica en een specialisatie als Klinisch Embryoloog. Elena heeft 25 jaar ervaring in de zorg als onderzoeker, klinisch medebehandelaar en leidinggevende.

Lees verder

Frank Rietdijk

Frank Rietdijk is vanaf januari 1989 in dienst bij de politie Noord-Holland/ Kennemerland. Gespecialiseerd in opsporing, teamleider explosieven verkenning, voorbereiding en bijdrage aan evenementen en basis politie zorg. Tevens Hulpofficier van Justitie en Officier van Dienst Politie.
Rang: Inspecteur en momenteel werkzaam als Operationeel Expert in Basisteam Haarlemmermeer.

Hanne Groenendijk

Hanne Groenendijk is socioloog. Zij is buurtbemiddelaar sinds 2004. Jarenlang bemiddelde zij in Rotterdam, sinds dit jaar is zij actief in Capelle aan den IJssel. Hanne schreef, samen met buurtbemiddelaar/mediator Robin Linthorst: Een stuk van mezelf (dec 2010).

Lees verder

Jeroen (F.J.) Ketelaars MCM, CIE

Jeroen Ketelaars (1963) is sinds 2012 mediator en Master in conflict-management. Hij doet daadwerkelijk leugendetectie-onderzoek met apparatuur, maar ook met behulp van vaardigheden op het gebied van taal, lichaamstaal en geschreven tekst.

Lees verder

Joost Maassen

Joost Maassen richt zich op onderhandelen en effectieve conflictpreventie, -hantering en -oplossing. Dat doet hij als onafhankelijke en onpartijdige MfN-registermediator, of als partij(dig) adviseur, trainer, (management) consultant en coach.

Lees verder

Lieke (mr. M.C.W.) de Beer

Lieke de Beer (1978) is als arbeidsjurist/ advocaat werkzaam bij Philips. In haar werk en advisering probeert zij telkens het belang van goede communicatie en het doordringen tot de kern van het probleem om te komen tot echte oplossingen, te benadrukken.

Lees verder

Loek Jonk

Vanaf 2007 ben ik MfN-registermediator en heb mij sindsdien voornamelijk, als intern mediator bij KPN, beziggehouden met arbeidsmediations. In 2014 ben ik gestart met het opzetten van een netwerk van interne mediators bij grotere organisaties met als doel kennis en ervaringen met elkaar te delen.

Lees verder

Mayke Smit

Zelf begonnen als jurist (in 1992) begeleidt Mayke Smit inmiddels al geruime tijd als senior trainer en systemisch coach teams en professionals. Zij volgde meerdere opleidingen in systemisch werken bij onder andere Heilig Vuur en opleidingsinstituut Phoenix.

Lees verder

Paula Boshouwers

Paula Boshouwers is een ervaren mediator (MfN-geregistreerd). Zij is sinds 2012 verbonden aan ReulingSchutte, een nichekantoor voor zakelijke mediation in Amsterdam. Paula bemiddelt in conflicten die zich voordoen op de werkvloer, op het gebied van medezeggenschap, tussen samenwerkende professionals en binnen zakelijke samenwerkingen.

Lees verder

Rebecca Leeuwenberg

Tot augustus 2014 werkte Rebecca Leeuwenberg 15 jaar als toezichthouder Elektronisch Toezicht en trainer bij Reclassering Amsterdam. Om onpartijdigheid te kunnen waarborgen heeft zij haar contract bij de reclassering beëindigd. Sindsdien is zij werkzaam als zelfstandig MfN-registermediator, met als specialisatie mediation in straf-, familie-, en arbeidszaken.

Lees verder

Paul (mr. P.A.) Boontje

Paul Boontje is oprichter en partner van Boontje Advocaten, een niche kantoor in het arbeidsrecht. De afgelopen jaren heeft Paul zijn focus verlegd. Paul is actief als mediation-advocaat en als mediator binnen het brede spectrum van individuele arbeidsconflicten tot complexe samenwerkingsproblemen.

Lees verder

Tjebbe Hepkema

Tjebbe Hepkema is in 2007 zijn eigen mediationpraktijk begonnen en legt zich vrijwel uitsluitend toe op het oplossen van conflicten in de gezondheidszorg, zowel in veterinaire als de humane zorg. Conflicten in medische maatschappen, maar ook problemen in arbeidszaken werkgever-werknemer. Tjebbe is tevens onafhankelijk klachtbehandelaar voor het MfN-register.

Lees verder

Astrid Kraag

Astrid Kraag is jurist, mediator en advocaat. Ongeveer twee jaar geleden is zij gestart met haar eigen praktijk die voornamelijk bestaat uit mediationkwesties en (team)coachingen op het gebied van samenwerken. Astrid heeft bijzondere aandacht voor geweldloze communicatie, transactionele analysen en systemisch werken.

Lees verder

Dina Helia van Zeben

Dina Helia van Zeben is intern mediator en jurist. Zij is pleitbezorger voor vroege conflictbemiddeling en enthousiast over de nieuwe ontwikkelingen in de rechtspraak rond effectieve rechtspleging. Zij heeft Zintmediation opgericht met als motto “van binnenuit mooier”. Via Zintmediation werkt zij als mediator binnen organisaties.

Lees verder

Eliane Dosker

Eliane Dosker is mediator in zakelijke conflicten en arbeidskwesties. In het verleden was zij advocaat (De Brauw), bedrijfsjurist/hoofd juridische zaken (KLM) en rechter (rechtbank Amsterdam). Nog steeds is zij als rechter-plaatsvervanger verbonden aan de rechtbank Amsterdam.

Lees verder

Jacobien Kleve

Jacobien Kleve (1963) is zelfstandig gevestigd MfN-registermediator sinds 2011. Haar roots liggen in het sociaal domein waar ze veel werkervaring opdeed. Jacobien kent de gemeentelijke gang van zaken en weet bruggen te slaan tussen ambtenarij en maatschappij. Het bij elkaar brengen van mensen en het vinden en formuleren van werkbare en duurzame oplossingen is haar doel en passie.

Lees verder

Jolanda Elferink

Jolanda Elferink is MfN-registermediator, gespecialiseerd arbeidsmediator, beleidsbemiddelaar, trainer en coach van het Utrechts Centrum voor Mediation. Al ruim twintig jaar verbindt zij zich met plezier aan mensen met verschillende achtergronden en geeft zij leiding aan processen, vanuit haar achtergrond als onderzoeker en begeleider in het sociaal domein en sinds 2012 ook als mediator en bemiddelaar.

Lees verder

Lieke (mr. A.W.C.M.) Zwanenburg MA

Lieke Zwanenburg is advocaat sinds 1993 (lid NOVA). Daarnaast is zij vanaf 1996 advocaatmediator en familierechtspecialist (lid vFAS en Registermediator MfN). Vanaf 2009 is zij ook overlegscheidingsadvocaat (lid VvCP).

Lees verder

Mirjam Fiselier

Mirjam Fiselier is als advocaat (sinds 1999) en MfN-registermediator (sinds 2008) werkzaam bij DingemansVanderKind Advocaten en Mediators, een in arbeidsrecht gespecialiseerd kantoor.
Mirjam houdt zich bezig met arbeidsrechtmediations in de meest brede zin van het woord.

Lees verder

Sanne Schreurs

Sanne Schreurs is advocaat sinds 1999 en gespecialiseerd in arbeidsrecht. In 2006 volgde Sanne de opleiding tot mediator bij het Amsterdams ADR Instituut. Sindsdien is zij, naast haar werk als advocaat, werkzaam als MfN-registermediator in arbeidskwesties.

Lees verder

Chris (C.G.J.) Bos

2004-heden: Directeur, trainer en mediator Chris Bos & Partners.
Directeur en mediator Alter, mediationbureau

Lees verder

Mary Kamiński

Mary Kamiński is sinds 2006 MfN Register-mediator. Zij is Psycholoog Mediator, tevens Reviewer voor de MfN. Mary Kamiński is gespecialiseerd in mediation in strafrecht, dat wil zeggen, herstelrecht en familiemediation.

Lees verder

Hans Bekkers

Hans Bekkers is beleidsbemiddelaar en faciliteert overheden, bedrijven en groepen burgers bij gezamenlijke projecten. Hij richt zich als MfN-registermediator op geschillen in de ruimtelijke ordening en leefomgeving.

Lees verder

Aik (mr. A.M.) Kramer

Aik Kramer (1980) is mediator en beleidsbemiddelaar.

Lees verder

 

Jacqueline (mr.drs. J.C.A.T.) Frima

Jacqueline Frima is senior-rechter en teamvoorzitter van het team insolventie bij de rechtbank Rotterdam. Voorts is zij voorzitter van Recofa, de landelijke vergadering van rechters-commissaris in faillissementen en schuldsaneringen.

Lees verder

Cora (mr. C.) van Steenderen-Koornneef

Cora van Steenderen is na haar rechtenstudie aan de EUR een aantal jaren werkzaam geweest in de advocatuur.

Lees verder

Julia Gerlach

Julia Gerlach is mediator en begeleidingskundige. Vanuit een zakelijk/commerciële werkervaring heeft zij altijd de verbinding gezocht met en bij mensen.

Lees verder

John (mr. J.M.) Bosnak

John Bosnak was tot 2009 advocaat in een overwegend commerciële, internationaal georiënteerde praktijk laatstelijk als partner bij CMS te Arnhem.

Lees verder

Yvette Borrius

Yvette Borrius is ruim 25 jaar advocaat ondernemingsrecht en sinds 2017 als partner verbonden aan Florent, een boutique kantoor dat betrokkenen in diverse fasen van de levenscyclus van de onderneming bijstaat.

Lees verder

Mounir (mr. M.) El Maach

Mounir werkt sinds 2013 als bestuursadviseur bij de rechtbank Oost-Brabant. Hij is in de afgelopen jaren betrokken geweest bij verschillende projecten binnen de Rechtspraak.

Lees verder

Erik (mr. F.) Koster

Erik Koster is rechter (vanaf 1994) en MfN-registermediator (vanaf 2014). In de loop der tijd is hij in verschillende rechtsgebieden werkzaam geweest.

Lees verder

Peter (mr. P.M.) Verbeek

Peter Verbeek is senior raadsheer in het gerechtshof Den Haag. Peter is een van de initiatiefnemers van het project de Bemiddelingsraadsheer dat op 1 maart 2019 bij het gerechtshof Den Haag van start is gegaan.

Lees verder

Jerzy (mr. J.L.M.) Luiten

Jerzy Luiten is kantonrechter bij de rechtbank Den Haag. Na 11 jaar advocatuur (NautaDutilh) heeft Jerzy in 2010 de overstap gemaakt naar de rechterlijke macht, waar hij in eerste instantie heeft gewerkt bij Team handel van rechtbank Den Haag.

Lees verder

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.